JFO Kommunikation har  alene - eller sammen med andre - udviklet og gennemført en række informationsprojekter og oplysningskampagner med få eller mange elementer – webfilm, podcast, app, hjemmeside, TV Spots, aviser, pjecer, foredrag, undervisning mm.

Blandt projekterne kan nævnes:

MERANTIS  i samarbejde med SPODCAST for Offerfonden  - se Merantis.dk. Projektet rummer app, podcast, hjemmeside, social mediekampagne, konferencer, møder , netværk og henvender sig til kvinder med udenlandsk baggrund, der udsættes for vold og social kontrol.
Se artikel fra Politiken om MERANTIS.

SEMVITAS i Samarbejde med SPODCAST for Offerfonden - se Semvitas.dk. Projektet rummer app, podcast, hjemmeside, social mediekampagne, netværk og postkort på cafeer.

Det Grønlandske Patienthjem - en længerevarende kampagne "Kommunikation, Samarbejde og Trivsel".

Geotermi for GEOOP

Integrationsprojektet: På TVÆRS for BRF Kredit

Natteravnene for Scandia

Etablering af AIDS Fondet

Forskellige kampagner for Etisk Råd

Landsdækkende kampagne for Sclerose foreningen

Bedre byrum for Realdania

HENRYS HÆLERBAR se Henrys Hælerbar for Det Kriminalpræventive Råd