JFO Kommunikation har udviklet og gennemført en række informationsprojekter og oplysningskampagner med få eller mange elementer – webfilm, podcast, app, hjemmeside, TV Spots, aviser, pjecer, foredrag, undervisning mm.

Blandt projekterne kan nævnes:

MERANTIS for Offerfonden

GEOOP om geotermi

Integrationsprojektet: På TVÆRS for BRF Kredit

Natteravnene for Scandia

Etablering af AIDS Fondet

Forskellige kampagner for Etisk Råd

Landsdækkende kampagne for Sclerose foreningen

Bedre byrum for Realdania

Henrys Hælerbar for Det Kriminalpræventive Råd