JFO Kommunikation har i en længere periode udviklet og produceret en række podcast gennem SPODCAST.dk, som jeg er medejer af. 

Spodcast.dk har blandt andet produceret podcast målrettet pårørende til Alzheimers patienter for Alzheimers Foreningen.

Hertil kommer 43 podcast på 11 sprog målrettet voldsramte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i projekt MERANTIS (se Merantis), der også rummer en række andre kommunikationstiltag – app, kampagne i sociale medier, hjemmeside, netværk med aktører, trykte informationsmaterialer, konferencer, regionale møder med fagfolk og et pilotprojekt mm.

Spodcast dk har endvidere udviklet og gennemført projekt SEMVITAS med 13 podcast til mænd og kvinder, der i barndommen har været udsat for seksuelt misbrug, deres pårørende og fagfolk. Projektet rummer også en app, hjemmeside, kampagne i sociale medier, 100.000 postkort på landets cafeer, RSS feed, netværk med aktører mm.

Spodcast.dk har også produceret podcast til ALS ramte for Muskelsvindfonden og 13 podcast til kvinder, der har været udsat for voldtægt.Herudover har JFO Kommunikation udviklet og produceret podcasts og apps om geotermi for GEOOP – et professionelt operatørselskab, der arbejder med grøn energi. Udover app med podcast har JFO Kommunikation også gennemført en kampagne på Facebook.  

Ligeledes har JFO Kommunikation i forbindelse med et større bogprojekt for Bovbjerg Fyr produceret tre podcast om historien bag Kulturhuset Bovbjerg.

Podcast apps:

Semvitas App Store Google Play
Merantis App Store Google Play
GEOOP App Store Google Play