KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

Kommunikationsrådgivning og medietræning, undervisning og kurser, produktion af podcast og webfilm samt skrivning af fagbøger er mine kernekompetencer.

Jeg er selvstændig med egen virksomhed gennem mere end 25 år i JFO Kommunikation og så er jeg medejer/partner i Spodcast.dk, der producerer podcast, kampagner, konferencer mm.

Jeg har rådgivet og medietrænet erhvervsledere, politikere, organisationsfolk, ingeniører, økonomier, forskere, læger, tandlæger, sygeplejersker, pædagoger, iværksættere og studerende på Århus Universitet m.fl - og jeg elsker det.

PODCAST OG WEBFILM 
I Spodcast regi har vi udviklet og produceret ca. 75 podcast - især til sårbare grupper. Se Spodcast.dk
Jeg har endvidere produceret og været journalist på mere end 100 webfilm til virksomheder og organisationer - Realdania, Nordea fonden, Kræftens Bekæmpelse, Ældre Sagen m.fl

UNDERVISNING OG KURSER
I mere end 10 år har jeg undervist på Dokumentar- og Kortfilmskolen, undervist grønlandske unge, HG, iværksættere, personale i statsadministrationen, organisationsfolk, sundhedspersonale m.fl.

FORFATTERSKAB
Har nu udgivet 13 bøger, brochurer, indlæg i forskellige bøger mm. Blandt bøgerne er

  •  en serie letlæsnings bøger til unge med udfordringer  - om Lukas Graham, Kesi og Jada.
  •  bøger om iværksætteri - Big Business og  GØR DET, der gør dig glad.
  •  bøger for organisationer om projekter  - Bovbjerg  Fyr, Livsrum, Rum’lighed, Fællesskab , Nørre Vosborg .
  • EN bog til kræftramte: VI LEVER - med kræft
  • Erindringsbøger: Jeg tog chancen..

og flere er på vej...

HEJEMMESIDER
 for Region Hovedstaden har jeg stået for et større projekt med modernisering af forskningsregistrering og har desuden udviklet flere hjemmesider for virksomheder, organisationer mm.

KAMPAGNER OG INFORMATIONSPROJEKTER
har jeg gennem hele mit selvstændige virke beskæftiget mig med – både indenfor voldsramte kvinder med udenlandsk baggrund (Merantis) , seksuelt misbrugte (Semvitas), AIDS-information (etablerede AIDS-Fondets sekretariat), Natteravnene, kriminalitetsforebyggende kampagner, integrationsprojekter, Sclerose, ældreområdet, sygepleje og det pædagogiske område mm.

2021

 Året var naturligt præget af Corona, men blev alligevel et travlt år for JFO Kommunikation. Jeg udgav Bovbjerg Fyr - et levende kulturhus i et lysende fyrtårn på både dansk og tysk. Det var et særligt projekt, fordi fyret ligger på kanten af Vesterhavet og har været en lysende genbo til vores sommerhus gennem 16 år. Som supplement producerede jeg også tre podcast om det historiske forløb omkring fyret gennem 150 år.

Herudover påtog jeg mig at skrive en erindringsbog for Christian Sejr, der som 93 årige ønskede at bruge sin sidste tid på at samle minderne sammen og give noget videre til sin familie. "Jeg tog chancen" blev en vidunderlig opgave, som gav alle involverede meget. Erindringsbøger vil jeg gerne arbejde mere med i de kommende år.

"Geotermi - det grønne guld" er titlen på et nyt projekt, som i den nærmeste fremtid bliver en booket, som helt enkelt fortæller. hvad geotermi egentlig er - og hvorfor vi skal bruge det varme vand lige under vores fødder til at opvarme vores hjem og arbejdspladser.

Også i Grønland har jeg været involveret i forskellige projekter med i individuel- og virksomhedsrådgivning.Ligesom jeg  fortsatte et projekt fra 2019 sammen med Det grønlandske Patienthjem i Danmark med kurser og rådgivning.

SPODCAST.dk, som jeg ejer i fællesskab med Lone Michelsen, har haft mange podcastopgaver gennem de sidste 5-6 år - og efter et større projekt om Voldtægt med 13 nye podcast målrettet kvinder, der har været udsat for voldtægt og seksuelle overgreb, blev vi enige om at omdanne vores IVS til et ApS.

Vores mere end 75 podcast henvender sig med personlige erfaringer og fagligt input til sårbare grupper, der kan lytte sig til inspiration og håb gennem fortællingerne, som distribueres i et samarbejde med organisationer på området.

 

2020

Corona satte en seriøs bremseklods på mange projekter, så jeg besluttede at realisere en gammel drøm om at producere let-læsningsbøger med mange billeder, stor skrift og korte sætninger med meningsfulde og relevante fortællinger for unge mennesker. Især var min målgruppe i første omgang drenge på 14-17 år. Den verdenskendte popmusikerne Lukas Graham og Jada  samt rapperen Kesi var med på ideen - og de tre bøger så dagens lys i 2020.

Det samme gjorde vores forlag BOOKforce, som med hjemmeside, kampagne i Sociale medier og salgs- og distributionsarbejde kom godt i gang. se Bookforce.dk

I SPODCAST regi producerede vi podcast til ALS patienter og pårørende for Muskelsvindsfonden. Ligesom vi fik suppleret vores podcast til voldsramte kvinder i projekt Merantis med yderligere seks podcast med og til danske kvinder, der har været udsat for vold.

 

2019

Spodcast gennemførte i februar en vellykket Merantis konference med over 150 deltagere med spændende indlæg og engagerede debattende fagfolk. se Merantis.dk

Kommunikationsprojektet i Det Grønlandske Patienthjem blev afsluttet med et større medarbejdermøde i marts måned.

Spodcast gennemførte også en større Semvitas  kampagne for seksuelt i april og maj måned med app med 13 podcast til seksuelt misbrugte, pårørende og fagfolk, 100.000 postkort på landets cafeer,  omfattende kampagne i Sociale medier . Kampagnen afsluttedes den 30.juni. se Semvitas.dk

Jeg fik også skrevet en ny bog "Gør det, der gør dig glad" til 15-17 årige læsesvage unge drenge. LøkkeFonden gav produktionsstøtte ti projektet. Bogen blev færdig i juni og skal testes på sommercamp for DrengeAkademiet i løbet af sommeren 2019.

Der arbejdes med at udvikle et større projekt for læsesvage unge og voksne. Ligesom Veteranbogs projektet stadig er undervejs.

Herudover er der undervisning på Kort- og Dokumentarfilmskolen på programmet og flere podcastprojekter er under udvikling.


2018

Arbejdet med projekt Merantis har i dette år været meget omfattende. Vi - Spodcast og arbejdsgruppen - producerede en revideret app, ialt 37 podcast på 11 sprog, en ny hjemmeside, større kampagne på Facebook og etablering af et stort netværk af aktører inden for vold mod kvinder med udenlandsk baggrund. Vi afholdt regionale temamøder for fagfolk og forberedte endnu en konference. se Merantis.dk eller download gratis app via App Stores eller Googleplay.

I lyset af de gode erfaringer med Merantis tog Spodcast med Lone Michelsen og jeg livtag med endnu et podcast projekt: Semvitas , der henvender sig til seksuelt misbrugte mænd og kvinder med senfølger efter overgreb i barndommen.Også dette projekt er støttet af Offerfonden og udviklet i et tæt samarbejde med aktører på området - CSM, Kvisten og Landsforeningen SPOR.

Fpr Det Grønlandske Patienthjem i København har jeg hen over et halvt år udviklet og gennemført et større forløb med undervisning af chefgruppe, afdelingsledelse og ca 50 medarbejdere i KOMMUNIKATION, SAMARBEJDE OG TRIVSEL.

VI LEVER med kræft - som blev udgivet sent i 2017, oplevede pæn omtale, fin lektørudtalelse og placering på de fleste af landets biblioteker og bogen blev i 2018 centrum for en kampagne i Sociale medier.

Inden for geotermi - grøn energi - har jeg også haft en del opgaver og været projektleder på et podcastprojekt samt en kampagne i sociale medier.

I løbet af året blev også indledt samarbejde med Løkkefonden om produktion af bøger til læsesvage unge. Ligeledes var der drøftelser med Veteranstøtten og en del research og møder omkring veteran problematikken.

2017

Projekt Merantis under Spodcast.dk har fyldt meget. Projektet med app, 8 podcast, kampagne i sociale medier, hjemmeside, informationsmaterialer, pilotprojekt mm blev afsluttet i maj 2017 med en fin rapport. Projektet er finansieret af Offerfonden.

Med en ny bevilling fra Offerfonden gik vi i gang med næste delprojekt med Merantis, der indebar yderligere podcast på flere sprog.

I efteråret 2017 gennemførte vi en stor Merantis konference på Nyborg Strand med 100 fagfolk. L

Flere omgange med undervisning på Dokumentarfilmskolen i Interview og Performance til engagerede studerende i færd med at producere kort- og dokumentarfilm, er en af yndlingsopgaverne.

Herudover har jeg rådgivet ingeniører i Ross.dk i kommunikation og præsentation og været primus motor i udvikling og produktion af podcast om grøn energi/geotermi og en kampagne i sociale medier.

Afholdt forskellige individuelle kommunikationstrænings forløb.

For Region H har jeg medvirket til opdatering af hele regionens sundhedsforskning med nye tekster om hospitalers, afdelingers og forskernes indsats.

Jeg har skrevet en del på min nye bog, der udkommer i efteråret 2017, og er i gang med redigering. Bogen er målrettet nydiagnosticerede kræftpatienter og deres pårørende.

2016

Merantis aktiviteter med podcast og sociale kampagner har været omdrejningspunkt for mange timers arbejde i 2016, hvor der er eksperimenteret med produktion af podcast på flere sprog og etablering af kontakter og samarbejde med aktører inden for hjælp til voldsramte kvinder.

Region H med opdatering og kommunikation af regionens sundhedsforskning er et andet stort projekt, der har fyldt meget i året.

Også aktiviteter i Grønland med samarbejde med universitet i Nuuk er under udvikling.

I året er gennemført fem 2-dages kurser for SKAT’s medarbejdere i kommunikation og præsentation, kursus for Ungdomsskole sekretærer, kurser på Dokumentarfilmskolen, kurser for Digitaliseringsstyrelsens kommunikationsmedarbejdere i Borger.dk

I samarbejde med Ross.dk har jeg været involveret i udvikling af pjecer og en workshop omkring geotermi.

Ny bog om at leve med kræft har i dette år været under udvikling og jeg har gennemført flere interviews.

2015

Tilknyttet Ross Offshore A/S – et norsk boreledelsesfirma, hvor jeg medietræner ledelsen, lægger strategi og handlingsplaner for kommunikationsaktiviteter samt producerer informationsmaterialer for firmaets danske afdeling.

Produceret stockshots til TV2 /webklip og flere små webfilm for Nordea fonden om Cirkelbroen, tegnet af Olafur Eliasson.

Produceret to film om projekt Livsrum for Kræftens Bekæmpelse.

Udgivet bogen ”Livsrum – Helende arkitektur for kræftpatienter og pårørende” for Kræftens Bekæmpelse og Realdania.

Gennemført flere kursusforløb om succesfulde webfilm-interviews på Dokumentar- og Kortfilmskolen.

Arbejdet for Hovedstadsregionen i et projekt om forskningsregistrering

Gennemført et strategisk forløb for ledelse og medarbejdere i pædagogiske institutioner i Gentofte kommune.

Produceret webfilm for Ordrup Fritidscenter

Etableret virksomheden Spodcast.dk og arbejder med produktion af podcast for bl.a. Alzheimer foreningen.

Etableret Kommunikationskontoret mhp produktion af indstik/tema tillæg til dagblade.

Tilknyttet Kursusplanen mhp undervisning af medarbejdere i statsforvaltningen.

Arbejder på udvikling af flere projekter for unge i Nuuk, Grønland

2014

Produceret 2 webfilm om projekt Livsrum – nye kræftrådgivninger etableret efter principperne i helende arkitektur for Kræftens Bekæmpelse.

Tilknyttet Ross Offshore A/S – et norsk boreledelsesfirma, hvor jeg medietræner ledelsen, lægger strategi og handlingsplaner for kommunikationsaktiviteter samt producerer informationsmaterialer for firmaets danske afdeling.

Tilknyttet Region Hovedstaden ifm udvikling og implementering af et større forskningsregistreringsprojekt.

Gennemførte flere møder med Semersooq kommune, Business Council, Grønlandsbanken, Air Greenland, erhvervsforeninger m.fl i Nuuk i Grønland mhp udvikling af flere projekter for unge og iværksættere

Undervisning på Dokumentar- og Kortfilmskolen

Arbejde i Advisory Board for iværksætterfirma tilknyttet CBS

Undervist unge iværksættere på HG Nord. Dommer i projekt Young Enterprise

Kommunikationskursus for medarbejdere på plejehjemmet Ingeborggården på Frederiksberg

Kommunikationsopgaver for Halsnæs kommune

Kriserådgivning og webfilm for Halsnæs Vandværk ifm en vandforeningssag

Tilknyttet Centret for kliniske retningslinjer, hvor jeg har arbejdet med udvikling og implementering af kommunikationsplatform med webfilm i forbindelse med forskellige retningslinjer – blandt andet omkring hjerteoperationer.

2013

Tilknyttet Ross Offshore A/S – et norsk boreledelsesfirma, hvor jeg medietræner ledelsen, lægger strategi og handlingsplaner for kommunikationsaktiviteter samt producerer informationsmaterialer for firmaets danske afdeling.

Tilknyttet Region Hovedstaden ifm udvikling og implementering af et større forskningsregistreringsprojekt.

Udviklede og implementerede et større undervisningsprojekt for unge i Tasiilaq i Østgrønland i sommeren 2013. Ud over undervisning af de unge producerede vi også hjemmesider og film.

Udvikling af kommunikationsplatform for projekt Livsrum – Kræftens Bekæmpelse og Realdania.

Foredrag for foreningen af nyresygeplejersker

Arbejde i Advisory Board for iværksætterfirma tilknyttet CBS

Undervise unge iværksættere på HG Nord. Dommer i projekt Young Enterprise

Udvikle kommunikationsplatform for Center for Kliniske Retningslinjer på Århus Universitet

2012

Udviklet større patient-kommunikationsprojekt for Centret for Kliniske Retningslinjer omkring forebyggelse af infektioner ved hjerte bypass operationer.

Produktion af booklet om projekt Livsrum for Kræftens Bekæmpelse og Realdania 3 hjemmesider og webfilm for Centret for Kliniske Retningslinjer, Dasys, Skomageriet

Produceret film om restaureringen af Dannerhuset for Realdania og film om Cirkelbroen og Kløverstierne for Nordea fonden.

Undervist på Dokumentar- og Kortfilmskolen, Århus Universitet, Handelsskolen Nord i Lyngby, CPH West.

Medietræning og kommunikationsrådgivning af direktør og medarbejdere i Ross.dk, sekretariatsleder i Center for Kliniske Retningslinjer, Skomageriet m.fl

Mentor for iværksætterstuderende ”Car Solution”, produktionsfolk samt studerende fra Dokumentar- og Kortfilmskolen.

2011

Udgivet 2 bøger

Fællesskab - med plads til forskellighed, Ældre Sagen , okt. 2011

Rum'lighed - om livskvalitet i det byggede miljø, Realdania , dec. 2011

Produceret film om Olafur Eliassons Cirkelbro, Nordea fonden, nov 2011

Produceret film om Nordjylland og Sønderjylland, Realdania, nov 201

Produceret ca. 35 webindslag - bla Taarnborg, Digegrevens Hus, Skovbøllinghuset, Rold Skov, Anne Justs have, Solnedgangspladsen, Skagens billeder, Danner, Læsø, Det skæve København, mangfoldighed, Klitmøller for Realdania samt 7 film med portrætter af ældre frivillige m.fl for Ældre Sagen.

Undervist og medietrænet studerende ved Århus Universitet i god kommunikation og gennemslagskraft som ekstern lektor.

Individuel medietræning og undervisning af regnskabsmedarbejder i større organisation

Undervist/medietrænet kunder i Dokumentar og kortfilmskolen i Lyngby

Undervist lærere og iværksætterelever på HG Nord og iværksætterelever på CphWest. Dommer i projekt Young Enterprise

Rådgivning og kommunikationstræning af forretningsfolk med egen virksomhed

Etableret samarbejde med grafikere og IT programmør mhp udvikling af hjemmeside koncept

Produceret hjemmeside, postkort, foldere for Skomageriet

Udviklet oplæg til flere kommunikationstiltag for projekt LIVSRUM, Kræftens Bekæmpelse og Realdania

2010

Dommer i projekt Enterprise

Undervisning af unge iværksætter studerende i præsentation og gennemslagskraft

Undervisning af lærere på Handelsskolen, København Nord

Kommunikationskonsulent i EU projekt E-Health, Danmark og Sverige

Produceret film om restaurering af Grevinde Danner

Skrive jubilæumsbog til Ældre Sagen

Udviklet undervisningsprojekt for Sosu-hjælper-hjælpere

2009

Producerer to film om Grevinde Danner

Afholdt kursus i strategisk kommunikation for DASYS

Skriver på en fagbog om "Lokale projekter og kampagner"

Udvikler projekter omkring WEB TV

Har afholdt flere kurser for Dansk Flygtningehjælp

Er indgået i partnerskab med mediefinkerne

2008

Ekstern lektor med undervisning i krisekommunikation på Århus Universitet.

Skrevet ”Nørre Vodsborg” for Realea.

Medietræning af ledelsen i Dyrberg/Kern

Kommunikations- og pressekurser for ledende medarbejdere i Faaborg kommunes Ungdomsskole

Produceret film om Det Harboeske Enkefruekloster og om Bæredygtighed for Realdania

Produceret portrætfilm om Realdania og film om Fuglsang Kunstmuseum

Forbereder undervisning/ sparringsforløb af Egmont Højskolens medielærere

Coachet et par kunstnere i forretningsudvikling

2007

Ekstern lektor på Århus Universitet /Handelshøjskolen i Århus. Underviser i krisekommunikation og medietræning på både dansk og engelsk.

Skrevet en kombineret håndbog og portrætbog til iværksættere. I bogen, der udkom 1. oktober 2007 på Schultz Forlag og hedder BIG BUSINESS, kan man læse om forretningsplan, markedsføring, kommunikation, presse, branding, ledelse mm.

Etableret forlag POWERbooks sammen med Charlotte Bircow. Har redigeret hendes bog: ”Bliv din egen personlige træner og livscoach”, der udkom i december 2007.

For Det Etiske Råd har jeg løst forskellige kommunikationsopgaver med medierådgivning, pressemøder mm. Samarbejdet med Det Etiske Råd fungerer på 10. år.

For Fonden Realdania har jeg produceret to film om Performers House i Silkeborg og Sjakket i København. Jeg arbejder sammen med en fotograf og er selv aktiv producent, journalist og med i redigeringsarbejdet.

For Realea har jeg produceret en film om Det Herboeske Enkefrue kloster i Stormgade i København.

2006

Forskellige kommunikations- og medierådgivningsopgaver for Det Etiske Råd

For Fonden Realdania producerede jeg en film om Bispebjerg Bakke byggeriet med interviews med bl.a billedhugger Bjørn Nørgaard.

For HK udviklede jeg og gennemførte to kursusforløb for tillidsfolk ”Kaptajn i eget liv I og II” Kurserne handlede om kommunikation, gennemslagskraft og ansvar/styring af eget liv.

For Gigtforeningen bidrog jeg med input til kommunikationsstrategi og handlingsplaner for foreningens kommunikationsarbejde

For LIC (Lærernes Indkøbs Central) bidrog jeg med rådgivning og oplæg for bestyrelsen (DK og Sverige) omkring kommunikation, mediesamarbejde og krisehåndtering i forhold til medierne

2005

Udvikling og gennemførelse af et længerevarende kursusforløb for ca. 15 beboerrådgivere. I forbindelse hermed har jeg også produceret kursusmaterialet.

For BRFkredit har jeg fungeret som projektleder af et større integrationsprojekt ”PÅ TVÆRS” - med projekter i blandt andet Haslev og Sønderborg.

For Fonden Realdanmark har jeg produceret 7 små film – dels om livskvalitet og dels små portrætter af kulturprojekter rundt omkring i landet.

For Det Etiske Råd har jeg arbejdet med opgaver indenfor kommunikation og presserådgivning.

For Fødevarestyrelsen har jeg udviklet og gennemført kursus i kommunikation og pressehåndtering for medarbejdere på lokalt plan.

For HK har jeg gennemført en række kurser i gennemslagskraft og personlig branding.

For Gigtforeningen har jeg gennemført kursusforløb i medietræning og kommunikation.

For Elsam og Arbejds-Formidlingen i København har jeg gennemført coach-forløb for medarbejdere.

I løbet af året har jeg også gennemført en række foredrag med titlen: ”Gennemslagskraft og personlig branding” for foreninger, advokatsammenslutninger og andre.

2004

I BRFkredit har jeg arbejdet som udvikler, rådgiver og projektleder på et omfattende integrationsprojekt i forskellige almene boligområder rundt omkring i landet.

I samarbejde med en fotograf Lars Winding har jeg produceret film om forskellige integrationstiltag.

For Nykøbing F.Boligselskab har jeg fungeret som projektleder på et større Bypulje-projekt i Lindholmkvarteret i Nykøbing F. Projektet bestod af 3 del-projekter: Jobs til beboere i boligområdet, støtte til udvalgte familier, styrkelse af foreningslivet.I forbindelse med Bypulje-projektet er udarbejdet forskellige konferencer, evalueringsmøder, rapporter, film og informationsmateriale. Projektet er udvalgt til præsentation i et katalog over mønsterprojekter i forbindelse med Bypuljen

For Det etiske Råd har jeg arbejdet med kommunikations- og presserådgivning i forbindelse med flere projekter – blandt andet projekt for unge, konferencer og pressemøder.

2003-2002

Som projektleder for en storstilet informationskampagne for Scleroseforeningen havde jeg i foråret 2002 ansvaret for udvikling og implementering af elementerne i informationskampagnen, der bestod af

Husstandsomdelt pjece

TV spots på TV2

OBS på DR

Pressekampagne i en måned overfor landsdækkende og regional, dag- og fagblade samt dameblade og elektroniske medier

Udvikling af lokale tiltag og undervisning af frivillige

Produktion af udstillingsmateriale – stande m.m.

For Landsforeningen Ældre Sagen har jeg fungeret som rådgiver og konsulent – blandt andet i forbindelse med gennemførelse af et større Hjemmeside projekt og ansættelse af ny kommunikationschef.

For Fonden Realdania har jeg været tilknyttet projekt Bedre Byrum i en udviklingsgruppe og skrevet et kapitel i en bog om Bedre Byrum i Danmark. Ligeledes har jeg produceret en film i samarbejde med Lars Winding til brug for en konference og efterfølgende forskellige debatarrangementer.

For BRFkredit har jeg i hele 2002 og 2003 været projektleder i det såkaldte ” På Tværs” projekt, der handler om at skabe øget trivsel i større almene boligområder, herunder at udvikle og implementere integrationsprojekter. I 2002 og 2003 har arbejdet i dette projekt primært været i Nykøbing og Haslev.

Herudover har jeg i foråret 2003 overtaget projektledelsen i et Bypulje-projekt finansieret af det nuværende Integrationsministerium. Projektet tager udgangspunkt i et meget belastet boligområde i Nykøbing Falster – Lindholm kvarteret.

Lars Winding og jeg har gennemført forskellige mindre filmprojekter i forbindelse med projekterne i Haslev og Nykøbing.

For Det Etiske Råd har jeg fungeret som fast kommunikationsrådgiver og stået for kommunikationsarbejdet i forbindelse med offentliggørelse af rapporter og konferencer.

2002-2001

I februar 2001 etablerede jeg i samarbejde med fotograf Lars Winding ”Kommunikatos” og opsagde i den forbindelse associeringsaftalen med Jøp, Ove & Myrthu for at hellige mig kampagner og netværkskommunikation inden for forebyggelse og social ansvarlighed – og få mere tid til at medvirke i udvikling af film- og videoproduktioner.

For Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd har jeg sammen med Lars Winding udviklet og gennemført en kampagne omkring kvindelige cyklister i 20’erne. Kampagnen indeholder TV-spot til TV-2 og OBS samt udsendelse af 100.000 postkort med en konkurrence til alle parfumerier, Matas og stormagasiner i Storkøbenhavn – samt uddeling af postkort på gader og i cafe’er. Hele distributionen er gennemfør samarbejde med Lancome.

2001 – 1997

Siden september 1997 associeret kommunikationsrådgiver i Bureauet Jøp, Ove & Myrthu ApS, hvor jeg har arbejdet med rådgivning for organisationer og virksomheder, medvirket i medietræning af erhvervs- og organisationsfolk samt redigeret og skrevet artikler til forskellige danske og internationale magasiner.

Mine arbejdsopgaver i Jøp, Ove & Myrthu har blandt andet bestået i udvikling og implementering af et større projekt ”Inderst Inde” omkring den enkeltes sociale ansvar. Projektet blev udviklet for Forsikringsvirksomheden Skandia. Elementerne i kampagnen var blandt andet etablering af projekt ”Natteravne” – korps af forældre i gule jakker, der ønsker at sikre deres unge en tryg aften i byen. Hertil kommer udvikling af undervisningsmateriale, uddannelses forløb etc. – alt udarbejdet i tæt samarbejde med frivillige, kommuner, politi og ministerier.

Herudover har jeg været konsulent med opgaver og ansvar for udvikling og implementering af et større boligsocialt projekt ”På Tværs” - primært omkring integration af indvandrere. Projektet har involveret mere end 50 virksomheder, organisationer og institutioner i det første delprojekt i Roskilde. Projektet er støttet med 1 mill.kroner fra By- og Boligministeriet.

”På Tværs ” projektets 2. del foregik i Nykøbing F. efter samme principper som i Roskilde. Projekterne sættes i værk med udgangspunkt i lokale ønsker, behov og ressourcer.

For Det kriminalpræventive Råd og Forsikring & Pension har jeg som associeret i Jøp,Ove & Myrthu i 2000 og 2001 været projektleder med ansvar for udvikling og implementering af en større kampagne til forebyggelse af hæleri. Kampagnen ”Henrys Hælerbar” blev implementeret i Århus og i Aalborg i et tæt samarbejde med det lokale Politi, kommunerne og erhvervslivet. Kampagnen bestod af video, TV reklamer, aviser, sang, annoncer, busstreamers, hjemmeside, go-cards, , plakater og en ombygget pølsevogn. Herudover har videoen været vist i banker, magasin, posthuse, butikker m.m. Projektet er nomineret til Kommunikationsprisen 2000 og har modtaget en europæisk pris som et af Europas bedste kriminalpræventive forebyggelsesprojekter. ”Henrys Hælerbar” modtog endvidere IAA Prisen ”Columbusægget” som årets bedste offentlige kampagne i 2001.

1997 – 1996

Kommunikationsansvarlig i HjerneÅret 1997. Udviklet mediestrategi og samarbejdet med landsdækkende aviser og TV omkring dækning af HjerneÅrets aktiviteter – bl.a. udstilling i Experimentarium, kunstkalender, pressemøder, pjecer, bøger, konferencer, skolebogsmaterialer, togudstilling, TV og radio programmer m.m. Kampagnen blev udviklet i et tæt samarbejde med frivillige organisationer, patientforeninger, journalister, læger, forskere, kunstnere og enkeltpersoner

1996- 1991

Informationschef i Ældre Sagen og Ældrefonden samt ansvarshavende redaktør for foreningens blad. Herudover også redaktør for fondens forlagsvirksomhed.

I Ældre Sagens regi har jeg arbejdet med større informations- og presse tiltag i et samarbejde med politikere, medarbejdere, frivillige og journalister for at bekæmpe myter og fordomme i forbindelse med ældrepolitikken. Også et større informations­projekt omkring demens, har jeg arbejdet med.

Som betroet chef for presse og kommunikation har jeg arbejdet som meget tæt samarbejdspartner med Bjarne Hastrup omkring pressestrategi mm.

1991 – 1986

Sekretariatschef i AIDS-fondet. I et samarbejde med en bestyrelse etablerede jeg AIDS-Fondets sekretariat og kontaktede Susse Wold mhp større synlighed og accept af AIDS og mennesker berørt af sygdommen. Udviklede og igangsatte fondets aktiviteter omkring information, forskning og patientstøtte gennem strategisk kommunikationsarbejde og praktisk ”arbejde i marken”.

Udviklede og implementerede i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og amterne i Danmark de såkaldte ”Cen-Lok” kampagner, der bygger på et tværfagligt samarbejde i lokalområdet.

 

Herudover bestod arbejdet i etablering af selvhjælpsgrupper, besøgstjenester for HIV-positive og AIDS syge, medvirke ved udvikling og afvikling af fakkeltog, koncerter, pladeudgivelser, pjecer og plakater. Også ansvaret for fondets fundraising var en del af arbejdet.

I samme periode skrev jeg også en række pjecer om kvinder og hiv samt medvirkede i udviklingen af en tegneserie ”Oda og Ole”.

1986 – 1984

Journalist på Amtsrådsforeningens tidsskrift Danmarks Amtsråd. Arbejde Arbejdet bestod primært i udvikling af og artikelskriveri i store temanumre omkring – Særforsorgen, Distriktspsykiatri, udviklingen inden for sygehuse, miljøet og AIDS. Herudover arbejdede jeg sammen med den politiske og administrative ledelse i amterne i udvikling af større informationskampagner.
Netværk:

Jeg er aktiv i flere mindre netværk inden for kommunikation, journalistik, filmproduktion, forebyggelse og konsulentarbejde og deltager jævnligt i arrangementer i andre netværkssammenhænge.
Uddannelse/kursusforløb:

Jesper Troels Jensens kursus i retorik. 2006, Rhetor

Anne Dicksons kursusforløb i ”Følelsernes Sprog”. 2006

Jacob Lindeblad kursus i rådgivnings- og undervisningsteknik. 2006

Roger Greenaway kursusforløb i “Reviewing”. 2005

”Informations- og kommunikationsrådgiver læretid” hos Jøp, Ove & Myrthu ApS 1997 - 2002

Privatundervisning i fransk - 1993

Efteruddannelseskursus I Strategisk Kommunikation på Danmarks Journalist Højskole. 1992

”Journalistisk læretid” på bl.a. Valby Bladet, Nørrebro Avis, Berlingske Officin og tidsskriftet Danmarks Amtsråd

1983 - 1991

1.del af Engelskstudiet på RUC. 1983

Humanistisk Basisuddannelse fra RUC. 1980-1982

Voksenpædagogisk Grundkursus - 1980

Proficiency eksamen, Cambridge University. England 1979

Sproglig studentereksamen fra Vestre Borgerdyd. 1978

Hæderspriser

ColumbusÆgget for den bedste offentlige kampagne i Danmark i 2001

Europæisk pris – Crimeprevention award - 2002

Nomineret til kommunikationsprisen i Danmark i 2000

Privat

Jeg er 63 år, gift med 65 årig civilingeniør/selvstændig. Vi har til sammen tre sønner på 43, 41 og 33 år og 9 børnebørn. Vi bor i ved Hareskoven. Med en stor familie og begge med et engageret selvstændigt arbejdsliv er der udover spændende arbejdsopgaver kun tid til gåture i skoven med hunden, mange gode venner, vandgymnastik, gode bøger, sommerhus ved Vesterhavet og rejser til gode venner i udlandet.